(224)267 22 11
info@bernak.com.tr

Lojistik Terimleri

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
Akreditif Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından söz konusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine dair belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen şartlara uygun olarak ibrazı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka garantisidir.
Aktarma yapmak Depoya gelen araçtan boşaltılan malların herhangi bir tasnif vb. işlemlere tabi tutulmadan depodan gidecek araca yüklenmesi işlemidir.
Ambalaj/Koli listesi Her ambalajın / kolinin içinde hangi tür mal olduğunu gösteren listedir.
Ambar İhtiyaca bağlı olarak belirli bir süre için ürünlerin konulduğu kapalı veya açık güvenlikli alandır.
Antrepo Gümrük Müsteşarlığınca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depo.
Arbitraj Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hükümdür.
ATA Karnesi Gümrük anlaşmaları kapsamında eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki belgesidir
ATR Dolaşım Belgesi Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan/sayılan yada Türkiye veya AB'de serbest dolaşım halinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanmasını sağlamak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir
CMR Belgesi Karayolu taşıma belgesidir.CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslar arası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir.
Çoklu Nakliye Nakliyede birden fazla taşıma türünün birlikte kullanılmasıdır
Değer Zinciri İlk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünüdür.
Entegre Lojistik İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin, toplam maliyetin en aza indirilmesi, koordinasyonun arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.
Gümrük Vezne Alındısı Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belgedir.
Hava konşimentosu Havayolu taşıma senedidir.
IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
INCOTERMS Ticari terimlerin uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi amacıyla Uluslar arası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslar arası yorum kurallarıdır.
Kanban Tam zamanında üretim/dağıtım sistemlerinde ihtiyaç duyulan malzemenin, ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayacak şekilde üzerinde bilgi taşıyan karttır.
Katma Değerli İşlemler Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, ambalajlama, ısı ölçme, paletleme, iade işlemleri, barkod işlemleri vb gibi işlemlerdir.Her bir işlem ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır.
Konişmento Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir.
Konsolidasyon Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak ve aynı konşimento altında göstererek taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanmasıdır.
(Less than container load) Konteynır yükünden az.
Manifesto İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir
Menşei Şahadetnamesi Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belgedir.
Navlun İthal ve ihraç edilen malların nakliye bedelidir
Ordino Malzeme nihai noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir.
Palet Depolama ve sevkıyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.
Ro-Ro Araç ve konteynır taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir.
Sevk avisi Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbardır.
Sevk İrsaliyesi Malların nakli sırasında vergi mevzuatı bakımından kontrol edilebilmesi amacıyla, ticari emtianın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenmesi ve malla birlikte bulundurulması zorunlu olan belgedir.
Stok Gelecekte oluşacak ve oluşabilecek gereksinimlere karşı depolanan veya bulundurulan malzemedir.
Supalan Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan bir yöntemdir. Malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durumdur.
Tam zamanında teslimat sistemi (Just in time delivery system) Gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevkıyat ve teslimatına yönelik sistemdir.
Taşıma İrsaliyesi Araç sahibi tarafından nakliyesini yaptığı eşyanın ve gideceği adresin bilgilerinin bulunduğu resmi evraktır.
Tedarik Zinciri Yönetimi Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ham maddesinin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki üretimin ve hareketinin etkili bir biçimde planlanması uygulanması, taşınması, depolanması, ve kontrol altında tutulması hizmetidir.
Tersine Lojistik (Reverse Logistics) Müşteriye yapılan teslimat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vb. malların müşterilerden orijin noktasına geri götürülmesidir.
TEU (Twenty Food Equivalent) Yirmi ayak eş değeri birim.
Toplu Taşıma İrsaliyesi Araç sahibi tarafından nakliyesini bir seferde yaptığı birden fazla eşya için hazırladığı ve kaydettiği taşıma irsaliyesidir.
Uydudan Araç Takip Sistemi Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak takibin yapıldığı merkeze uydu bazlı sistemler üzerinden aktarılarak takip, kontrol, yönetim ve veri haberleşmesine imkan sağlayan sistemin bütünüdür.
Varış İhbarı Yükün teslimat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin iletildiği belgedir.
Yeşil Lojistik Çevreye en az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.

Bizden en son haberleri almak için kayıt olun

Bernak'dan en güncel haberleri almak için lütfen e-mailinizi girip Kayıt Ol'a tıklayınız.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×